Εθνικής Αντιστάσεως 8, Καισαριανή.
Τηλέφωνο: 210 7010330

Παροχές

Προληπτική οδοντιατρική

 • Αποτρύγωση και στίλβωση (καθαρισμός)
 • Προληπτικές επικαλύψεις οπών και σχισμών (sealants)
 • Φθορίωση
 • Περιοδοντική θεραπεία


Οδοντική χειρουργική

 • Εμφράξεις (σφραγίσματα)
 • Επανόρθωση προβλημάτων των σκληρών ιστών των φυσικών δοντιών όπως αποτριβές, υποπλασίες, διαβρώσεις.


Αισθητική οδοντιατρική 

Ο τομέας αφορά όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διόρθωση των :

 • Οδοντικών ανωμαλιών (ασύμμετρα δόντια)
 • Αραιοδοντίες (κλείσιμο κενών ανάμεσα στα δόντια)
 • Σπασμένα ή με ρωγμές δόντια
 • Δόντια με δυσχρωμίες

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι :

 • Όψεις με σύνθετη ρητίνη (το υλικό του λευκού σφραγίσματος)
 • Όψεις  πορσελάνης
 • Λεύκανση με νάρθηκες ή laser ή με ειδική λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας.
 • Στεφάνες πορσελάνης


Προσθετική οδοντιατρική

Ο τομέας αυτός ασχολείται με την ολική αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου δοντιού ή με την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. 

Χωρίζεται σε δυο κατηγορίες :

 • Ακίνητη: γέφυρες και στεφάνες (θήκες)
 • Κινητή: ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες


Χειρουργική στόματος

 • Εξαγωγές δοντιών
 • Χειρουργικές εξαγωγές φρονιμιτών
 • Ακροριζεκτομές: αφαίρεση κυστών που δημιουργήθηκαν από λανθασμένες ενδοδοντικές  θεραπείες (απονευρώσεις)
 • Ουλεκτομές


Εμφυτεύματα

Είναι κατασκευές που αντικαθιστούν ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια. Περιλαμβάνει δυο τμήματα, την ρίζα (κάτω μέρος του εμφυτεύματος που εισάγεται στο οστούν των γνάθων με ανώδυνη χειρουργική επέμβαση), και την στεφάνη (δόντι που τοποθετείται στο πάνω μέρος του εμφυτεύματος).

Ενδοδοντία
Είναι η θεραπεία των παθήσεων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών. Περιλαμβάνει τη θεραπεία :

 • Δοντιών με αποστήματα
 • Νεκρών δοντιών από τραύματα
 • Ξαφνικού πόνου δοντιών